Pop / Rock

Wettbewerb - Grajam 2014


GRAJAM 2014
Gradišćanska jačka mladih 2014

Pretkolo:
Četvrtak, 13. 3. 2014.
u KUGI (Veliki Borištof)
od 09:30 uri

Finale:
Petak, 28. 3. 2014.
u KUGI (Veliki Borištof)
od 18:00 uri

1. grupa:
3.+4. razred osnovne škole

2. grupa:
1.+2. razred sridnje škole i gimnazije

3. grupa:
3.+4. razred sridnje škole i gimnazije

4. grupa:
15- + 16-ljetni


Vergangene Termine