Klassik

Ravil Islyamov, Violine, Dmitry Yudin, Klavier


Werke von
Pjotr Iljitsch Tschaikowski (1840–1893)
Franz Liszt (1811–1886)


Vergangene Termine