Server error response [url] https://api.events.at/v1/events/musikkapelle-peter-mayr-pfeffersberg/event-showtimes?date_start=2017-07-28 [status code] 526 [reason phrase] Origin SSL Certificate Error Musikkapelle Peter Mayr Pfeffersberg - events.at

Klassik

Musikkapelle Peter Mayr Pfeffersberg


Alte Freunde unter neuer Leitung

Musikalische Leitung: Bernhard Reifer

Friedrich Brunner, Leonard Bernstein, Thomas Doss


Vergangene Termine