Theater

Mein Leben mit Alma Karlin


Die slowenischen Organisationen in Graz und in der Steiermark laden anlässlich des slowenischen Kulturfeiertages am 8.2. zum Theaterstück „Mein Leben mit Alma Karlin“ in slowenischer Sprache.

"Moje življenje z Almo Karlin" Slovenske organizacije v Gradcu in na Štajerskem vabijo ob slovenskem kulturnem prazniku 8.2. na gledališko predstavo »Moje življenje z Almo Karlin« v slovenskem jeziku.

gledališka skupina iz Celja/Theatergruppe aus Celje: Talija ustvarjalni laboratorij


Vergangene Termine