Klassik

Klangfruehling Gala


Cynthia Liao - Viola
Luis Zorita – Violoncello
Eriko Kumazawa – Koto
Hiroshi Yonezawa – Shakuhachi
Masahiro Miyama – Shamisen
Eduard & Johannes Kutrowatz - Klaviere

Hiromasa AIZAWA Kaleidoscope (ÖEA)
Trio für Shakuhachi, Koto und Violoncello
Hiromasa AIZAWA So-Ryu - Zwei Drachen (ÖEA)
Duo für Shamisen und Viola
Astor PIAZZOLLA Selection für 2 Klaviere
u.a.


Vergangene Termine