Theater

Kazalisna grupa Novo Selo


Kazališćna grupa Novo Selo poziva na šalno otpodne u KUGU i će pokazati skeče i jačke.

Muzika: Pelikani

PROGRAM:

Reza i Sudac
napisao Joško Weidinger

Kišbirov
napisao Joško Weidinger

Otkrivanje spomenika
napisala Ana Schoretits

P A U Z A

Muha
napisao J. Nušić, prepisao I. S.

Žena ili Vošmašin
napisao Joško Weidinger


Vergangene Termine