Alte Musik · Klassik

Ian McEwan, Lesung, Angela Hewitt, KlavierIan McEwan liest über Johann Sebastian Bachs Pilgerreise zu Dietrich Buxtehude, Angela Hewitt spielt dazu Werke von Johann Sebastian Bach