Klassik

Ensemble Felici


Nobu Koda: Violin Sonate Nr.1 Es-Dur
Joseph Laska: Aus der "Manyoshu Liedern"
"7 Haiku" für Sopran, Flöte(Violine) und Klavier

Robert Fuchs: Violin Sonate Nr. 2 D-Dur Op.33
Rudolf Dittrich: 1) Koi to yu tatote
2) Hime-Matsu
3) O Yedo Nihon-Bashi
Aus der “Nippon Gakufu”

Rentaro Taki: “Hana", “Noryo”, “Kojo no Tsuki”
Kosaku Yamada: “Karatachi no Hana”, “Kane ga narimasu”, “Nanten no Hana”, “Tataeyo, schirabeyo, utaitsureyo"
Eusebius Mandyczewski:" Dem aufgehenden Vollmonde” für Mezzosopran, Violine und Klavier


Vergangene Termine