Wienerlied · Klassik

Duo Rina Kacinari & Maria CraffonaraRina Kaçinari: Stimme, Violoncello Maria Craffonara: Stimme,
Violine