Server error response [url] https://api.events.at/v1/events/dorothee-hartinger-lesung-und-christoph-berner-klavier/event-showtimes?date_start=2017-07-27 [status code] 526 [reason phrase] Origin SSL Certificate Error Dorothee Hartinger - Lesung & Christoph Berner - Klavier - events.at

Literatur · Klassik

Dorothee Hartinger - Lesung & Christoph Berner - Klavier


Programm:

Dorothee Hartinger liest aus Elfriede Jelinek «Winterreise»

Franz Schubert

Moment musical As-Dur D 780/2 (1823-1828)

Moment musical f-moll D 780/5 (1823-1828)

Ungarische Melodie h-moll D 817 (1824)

Klavierstück C-Dur D 946/3 (1828)

Franz Liszt

Der Leiermann S 561/8 (Bearbeitung für Klavier nach Franz Schubert D 911/24) (1827/1839)

Ernst Krenek

Echoes from Austria op. 166/1 (1958)

Echoes from Austria op. 166/4 (1958)

Echoes from Austria op. 166/6 (1958)

Echoes from Austria op. 166/7 (1958)

Ruth Schönthal

Paradise (The Canticles of Hieronymus) (1986)


Vergangene Termine